bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục chất lượng cao, trong đó có hướng nghiên cứu ứng dụng luôn được ưu tiên hàng đầu. Cho đến nay, Trường đã tổ chức được 60 hội thảo khoa học quốc tế, đã và đang triển khai khoảng 100 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu của hầu hết các đề tài bước đầu đã được áp dụng hiệu quả bào thực tiễn hoạt động của đơn vị, nhiều công trình nghiên cứu của cán bộ đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, được báo cáo tại các hội nghị trong  nước và quốc tế. Một số nhóm nghiên cứu mạnh hình thành khẳng định các hướng nghiên cứu trong khoa học giáo dục nhu Báo cáo thường niên giáo dục Việt Nam, Đo lường đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học lâm sàng…

Trong số đề tài, dự án đang triển khai thực hiện có nhiều đề tài hợp tác nghiên cứu với nước ngoài, đề tài thuộc quỹ phát triển KHCN quốc gia, đề tài thuộc Chương trình Tây bắc. Các công trình tập trung nghên cứu các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; đổi mới phương pháp dạy học; nghiên cứu các chỉ số nhân trắc của người Việt Nam theo vùng sinh thái; đổi mới kiểm tra đánh giá, kiến tập, thực tập sư phạm; nghiên cứu chính sách tài chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam… Dự án Xây dựng quy trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT chuyên tiếp cận quốc tế đã triển khai tập huấn giáo viên của một số trường THPT chuyên 3 miền Bắc, Trung, Nam và thu được kết quả tốt. Các đề tài: Trắc nghiệm trí tuệ học sinh THPT chuyên và Trắc nghiệm đánh giá trí tuệ cho trẻ em… đã được chuyển giao công nghệ cho Bộ GD&ĐT và tiến hành tập huấn cho các chuyên gia của các đơn vị giáo dục trên cả nước.

Chuyên san Nghiên cứu Giáo dục – Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN nhận đăng tải các công trình nghiên cứu mới về khoa học giáo dục của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước. Chuyên san được xuất bản định kỳ hàng quý với số lượng bài ổn định và chất lượng cao.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ