bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ

(Center for Anthropology and Mind Development)

Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Phượng

Trung tâm Nhân trắc và Phát triển trí tuệ là cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên sâu trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nộ

Trung tâm Nhân trắc và Phát triển trí tuệ  trực thuộc Trường Đại học Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-TCCB, ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo. Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ, hoạt động trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội, các Quy định của Trường Đại học Giáo dục

Mục tiêu và lĩnh vực hoạt động: 

-   Triển khai các điều tra cơ bản về nhân trắc trên phạm vi toàn quốc phục vụ cho chiến lược nâng cao chất lượng người Việt Nam. Định lượng các chỉ số trí tuệ của học sinh, sinh viên nhằm xây dựng các lớp năng khiếu ở bậc học phổ thông và cử nhân tài năng ở bậc đại học, qua đó tư vấn cho các nhà trường và tổ chức xã hội về chính sách, chiến lược và kế hoạch phục vụ cho hoạt động giáo dục và đào tạo.

-  Thực hiện các dịch vụ khoa học đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tăng trưởng cơ thể và phát triển năng lực trí tuệ của con người ở mọi lứa tuổi.

-   Tiến hành các hoạt động giáo dục đối với các đối tượng trẻ thiểu năng trí tuệ, trẻ chậm phát triển theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội phi chính phủ hay theo nhu cầu của các cá nhân.

-   Đánh giá tác động của các yếu tố di truyền, môi trường tự nhiên và xã hội lên hình thái, thể lực của con người. Tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể lên sự phát triển năng lực trí tuệ học sinh, sinh viên. Khảo sát và tìm hiểu những tiềm năng bí ẩn của con người ở các vùng miền khác nhau.

-   Thông qua các khoá đào tạo ngắn hạn, các hội thảo trong nước và Quốc tế cung cấp kiến thức về nhân học và sự phát triển năng lực trí tuệ giúp các nhà giáo dục có cơ sở khoa học nhằm nâng cao thể lực và trí lực cho học sinh, sinh viên. Triển khai hoạt động giáo dục giới tính trong các nhà trường phổ thông và đại học.

-   Kết hợp với các Trường đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

-   Bước đầu nghiên cứu về giáo dục khai phóng “Liberal Arts”  ở Việt Nam

Các lĩnh vực nghiên cứu: 

-   Nhân học hình thể: Hệ thống chỉ số Nhân trắc người Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới, ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và xã hội đến các chỉ số nhân trắc ở các chủng tộc người khác nhau,...

-   Giáo dục thể chất và kỹ năng làm đẹp hình thể: Các hình thức rèn luyện thể lực, vai trò của hoạt động giáo dục thể chất, sự thích nghi của cơ thể đối với các hoạt động thể dục thể thao. Các kỹ năng làm đẹp hình thái cơ thể người theo giới tính và lớp tuổi .

 -   Sự tăng trưởng hình thể: Qui luật tăng trưởng hình thể người qua các lớp tuổi, các vấn đề liên quan đến sự tăng trưởng các giá trị sinh học người. Những yếu tố tác động lên sự tăng trưởng cơ thể như điều kiện dinh dưỡng, nguồn gen, môi trường sống, cường độ và loại hình lao động...

-   Năng lực trí tuệ: Định lượng các chỉ số trí tuệ (IQ, EQ, AQ), mức trí tuệ,...các biện pháp nhằm nâng cao năng lực trí tuệ, các tác nhân ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực trí tuệ của con người. Tìm hiểu các khả năng bí ẩn của trí tuệ con người thông qua sóng điện não, trường sinh học, các khả năng đặc biệt của một số cá nhân,...

-   Giới tính và kỹ năng sống: Vấn đề giáo dục giới tính cho các tầng lớp học sinh, sinh viên, và các nhóm nghề nghiệp, nhóm tuổi khác nhau, mối quan hệ giữa giới tính với các kỹ năng sống của con người trong xã hội hiện đại.

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 505, Nhà C0, số 182, Đường Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại cố định: 0247 3017 123 (máy lẻ 3505)

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ