bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Trung tâm Công tác Xã hội và Phát triển cộng đồng

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Phát triển Công tác xã hội và Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 96/QĐ-TCCB, ngày 3/8/2007 của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm (nay là Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN), hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ, hoạt động trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội, các Quy định của Trường Đại học Giáo dục.

Trung tâm là cơ sở phối hợp liên kết một số ngành trong và ngoài Trường, trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, trong và ngoài nước để nghiên cứu, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ khoa học, nghiệp vụ, cho giảng viên về dân số, gia đình, công tác xã hội và phát triển cộng đồng.

Địa chỉ liên hệ

Phòng 202, Nhà C0, Kí túc xá Mễ Trì, Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhân sự

Giám đốc Trung tâm

TS. Nguyễn Hồng Kiên

Email: [email protected]

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Ths. Đinh Thị Thanh Thuỷ

Email: [email protected]

Chức năng 
- Nghiên cứu các vấn đề về công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng; - Tổ chức triển khai kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ về công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng 
- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ về công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 
- Thông tin, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân các vấn đề về công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng. 
- Tham gia đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục giao.
 
Nhiệm vụ cơ bản
1- Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ về công tác xã hội, an sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng. 
Tổ chức các khoá học đào tạo giảng viên, giáo viên và cán bộ thuộc các lớp bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn, nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ theo các dự án liên kết trong và ngoài nước, theo các hợp đồng với các tổ chức trong nước, ngoài nước, các địa phương. 
2- Nghiên cứu khoa học. 
a/ Nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học các cấp theo yêu cầu của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục. 
b/ Tổ chức các cuộc toạ đàm khoa học, các cuộc hội thảo trong nước, quốc tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. 
c/ Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm. 
d/ Tổ chức mạng lưới giảng viên trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm 
đ/ Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. 
e/ Tham gia tư vấn, đánh giá các dự án thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ