bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Đoàn Thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2022 - 2024

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ trong

BCH Đoàn Trường

 
 

1.

Nguyễn Văn Hưng

Khoa Sư phạm – Trường ĐHGD

Bí thư Đoàn Trường

 

2.

Nguyễn Hải Dương

Trường THPT Khoa học Giáo dục

Phó Bí thư Đoàn Trường

 

 

3.

Nguyễn Thị Minh Thơm

Chi đoàn QH-2018-S Toán học

Phó Bí thư Đoàn Trường

 

4.

Nguyễn Đức Anh

Chi đoàn QH-2020-S Khoa học tự nhiên

Ủy viên BTV Đoàn Trường

 

 

5.

Nguyễn Hải Đạt

Chi đoàn QH-2020-S GD3 N4

Ủy viên BTV Đoàn Trường

 

 

6.

Bùi Thị Diệu Linh

Chi đoàn QH-2019-S Tham vấn học đường

Ủy viên BTV

Đoàn Trường

 

7.

Nguyễn Thị Bạch Vân

Chi đoàn QH-2019-S Ngữ văn

Ủy viên BTV

Đoàn Trường

 

8.

Đặng Hồng Châu Anh

Chi đoàn 11A12, trường THPT Khoa học Giáo dục

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

9.

Phạm Lê Dương

Chi đoàn QH-2019-S Quản trị trường học

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

10.

Lò Thị Dương

Chi đoàn QH-2020-S GD5 N1

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

11.

Đoàn Thị Hằng

Chi đoàn QH-2021-S GD1 N1

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

12.

Phạm Minh Hiếu

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

13.

Vũ Minh Hiếu

Chi đoàn QH-2019-S Quản trị Chất lượng Giáo dục

Ủy viên BCH ĐoànTrường

 

14.

Hà Ngọc Mai

Chi đoàn QH-2020-S GD4 N1

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

15.

Nguyễn Hoàng Thảo My

Chi đoàn QH-2019-S Ngữ văn

Ủy viên BCH

Đoàn Trường

 

16.

Hoàng Thị Thanh Ngân

Chi đoàn QH-2020-S GD4 N2

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

 

17.

Bùi Nhật Thành

Trường THPT Khoa học Giáo dục

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

18.

Trần Như Thao

Chi đoàn QH-2019-S Toán học

Ủy viên BCH Đoàn Trường

 

 
         

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ