bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐHGD

 2. Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Chủ tịch Trường ĐHGD

 3. Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1   

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

3 Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHGD

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng Trường

4

Nguyễn Đức Huy

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

5

Tôn Quang Cường

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục

6

Lê Hải Anh

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm

7

Đặng Thành Dũng

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

8

Dương Thị Hoàng Yến

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục

9

Lê Thái Hưng

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ 

4. Ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

2

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng Trường

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHGD khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Thị Hương

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên

Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Nghiêm Thị Thanh

    Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3

Nguyễn Thị Khánh

    Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ