bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2022-2027

>>> Quyết định số 402/QĐ-ĐHGD ngày 24  tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Giáo dục Nhiệm kỳ 2022-2027

1.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Chủ tịch

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

2.

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

3.

 

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Chủ tịch Hội đồng

Trường ĐH Giáo dục

4.

 

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Giáo dục

5. PGS.TS. Trần Thành Nam

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Giáo dục

6.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Ủy viên

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

7.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Ủy viên

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

8.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Ủy viên

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Ngành Giáo dục học

Nguyên Hiệu TrưởngTruờng ĐH Giáo dục

9.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Ủy viên

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

10.

GS.TS. Lê Thanh Sơn

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

11.

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Ủy viên

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

12.

GS.TS. Lê Anh Vinh

Ủy viên

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

13.

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Ủy viên

Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục

Trưởng Ban biên tập Chuyên san Nghiên cứu giáo dục, Tạp chí ĐHQGHN

14.

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Ủy viên

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

15.

PGS.TS. Trần Xuân Tú

Ủy viên

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN

16.

PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

Ủy viên

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường ĐH Giáo dục

17.

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Ủy viên

Viện trưởng Viện nghiên cứu Lâm sàng về xã hội, tâm lý và giáo dục 

Trường ĐH Giáo dục

18.

 

PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

Ủy viên

Chủ nhiệm khoa Sư phạm

Trường ĐH Giáo dục

19.

 

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Quản lý giáo dục

Trường ĐH Giáo dục

20.

TS. Trần Thế Cương

Ủy viên

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội

21.

TS. Phạm Hùng Hiệp

Ủy viên

Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục EdLab Asia

22.

 

TS. Tôn Quang Cường

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ giáo dục

Trường ĐH Giáo dục

23.

 

TS. Đoàn Nguyệt Linh

Ủy viên

Thư ký

24.

 

TS. Nguyễn Bá Ngọc

Ủy viên

Thư ký

Trưởng phòng Đào tạo

Trường ĐH Giáo dục

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ