bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Hội đồng Trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC – ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2022-2027

>>> Quyết định số 4370/QĐ-ĐHQGHN ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027

>>> Quyết định 4655/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027

>>> Quyết định số 2915/QĐ-ĐHQGHN ngày 9 tháng 8 năm 2023 về việc công nhận Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027

>>> Quyết định số 27/QĐ-ĐHGD ngày 6 tháng 1 năm 2023 về việc công nhận Thư ký Hội đồng trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027

 

1.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng Trường

2.

TS. Nguyễn Đức Huy Chủ tịch Công đoàn Trường Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

3.

TS. Nguyễn Bá Ngọc

Trưởng Phòng Đào tạo

Thư ký

4.

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Uỷ viên

5.

GS. TS. Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

Uỷ viên

6.

PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

7.

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Uỷ viên

8.

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục

Uỷ viên

9.

PGS.TS.  Nguyễn Chí Thành

Chủ nhiệm Khoa Sư phạm

Uỷ viên

10.

TS. Tôn Quang Cường

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục

Uỷ viên

11.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

Uỷ viên

12.

GS.TS. Lê Anh Vinh

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Uỷ viên

13.

Ông Nguyễn Khoa Bảo

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI

Uỷ viên

14.

TS. Nguyễn Bội Quỳnh

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức

Uỷ viên

15,

Sinh viên Bùi Thị Diệu Linh

Uỷ viên thường vụ BCH Đoàn trường là người học

Uỷ viên

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ