bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Biểu mẫu Hợp tác Phát triển

HỒ SƠ ĐI NƯỚC NGOÀI

 

Biểu mẫu

 

Tên biểu mẫu

MẪU 01

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 02

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của giảng viên

MẪU 03

  Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của giảng viên

MẪU 04

  Đơn xin đi công tác/học tập nước ngoài của người học

MẪU 05

  Báo cáo mục đích đi công tác/học tập  nước ngoài của người học

MẪU 06

   Báo cáo kết quả sau chuyến công tác/học tập nước ngoài của người học

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ