bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Giới thiệu chung

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trong những năm qua, Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) - ĐHQGHN luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, tạo uy tín trong và ngoài nước; nỗ lực cải tiến và hoàn thiện thông qua sự đánh giá của các thành viên trong ĐHQGHN, các đối tác và các bên liên quan. Trong giai đoạn từ 2007-2016 Nhà trường đã và đang triển khai các chương trình đảm bảo chất lượng trong toàn trường, đăng ký và thực hiện kiểm định với các cơ quan kiểm định trong nước và quốc tế:

Năm 2007, Trường ĐHGD (trước đây là Khoa Sư phạm) đã triển khai công tác TĐG theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (10 tiêu chuẩn gồm 53 tiêu chí), tổ chức đánh giá ngoài vào tháng 1/2008 và được ĐHQGHN công nhận đạt cấp độ 2 kiểm định chất lượng đơn vị.

Năm 2011, Trường ĐHGD tiến hành Tự đánh giá Trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (gồm 10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí đánh giá) và đã nộp báo cáo TĐG về Bộ GD&ĐT.

Năm 2013, trường ĐHGD tiếp tục triển khai TĐG chu kì 2 theo bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng các trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN (gồm 61 tiêu chí của Bộ GD&ĐT và 26 tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn AUN). Tháng 11/2013, Trường đã được ĐHQGHN đã tổ chức ĐGN và chứng nhận đạt tiêu chuẩn (90,2%  số tiêu chí đạt chuẩn)

Năm 2014, Trường tổ chức đánh giá đồng cấp nội bộ chương trình Quản Giáo dục và đạt kết quả khá cao. (4.5/7)

Năm 2015, trường tổ chức đánh giá đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo thạc sĩ Tâm học lâm sàng trẻ em và vị thành niên đạt kết quả 4.67/7

Năm 2015, trường triển khai TĐG chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cơ sở Giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Năm 2016 trường tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng 02 chương trình: Cử nhân Sư phạm Hóa học (theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN);

Năm 2018 trường triển khai đánh giá chương trình đào tạo Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Toán theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện đánh giá chất lượng đơn vị đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 5/4/2016, Trường ĐHGD thực hiện đợt Đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đợt đánh giá diễn ra trong 4 ngày và kết thúc vào ngày 8/4/2016. Kết quả đánh giá đợt này sẽ giúp Trường ĐHGD xác định rõ các điểm mạnh và một số tồn tại nhất định trong triển khai thực hiện các hoạt động của Nhà trường.

Năm 2019 Trường tiếp tục triển khai đánh giá 03 chương trình: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Cử nhân Sư phạm Toán học và thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Năm 2021 Trường tiếp tục triển khai đánh giá 04 chương trình: Cử nhân Sư phạm Vật lý; Cử nhân Sư phạm Sinh học; Cử nhân Sư phạm Hoá học; Cử nhân sư phạm Lịch sử theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Giáo dục.

Năm 2022, Nhà trường là cơ sở giáo dục đại học đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 sớm nhất.

Những kết quả đạt được từ các đợt kiểm định theo chuẩn ĐHQGHN hay theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT đã giúp Nhà trường có cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Chính vì vậy, Trường rất coi trọng hoạt động Kiểm định chất lượng (KĐCL) đào tạo, đặc biệt là KĐCL đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, coi đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà trường cần phải đạt được trong chiến lược phát triển đến năm 2020 - 2030.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ