bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Chương trình dự án quốc tế

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐHGD VỚI ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Dự án “Digi-doc: Trung tâm Đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật số Quốc tế” được thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2025 giữa Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đồng phối hợp với Đại học Birmingham, Vương quốc Anh, Đại học Sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc, Đại học Negeri Yogyakarta, Indonesia.


Dự án “Thiết kế và đánh giá đào tạo lãnh đạo cho sinh viên nữ trong các học viện giáo dục đại học” từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2023. Trường ĐH Giáo dục phối hợp với Đại học Aston, Vương quốc Anh thực hiện. 


Dự án “Thúc đẩy sự tiến bộ của các nhà nghiên cứu phụ nữ” thực hiện 12 tháng từ tháng 4/2022, Trường Đại học Giáo dục đồng triển khai với Đại học Birmingham, Vương quốc Anh. 


Dự án “Trị liệu tâm lý dựa vào chính niệm cho trầm cảm tại Việt Nam” do Trường ĐH Giáo dục phối hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ và Đại học Vanderbilt thực hiện.


Dự án “Các yếu tố tâm lý xã hội dự báo cho sự trì hoãn trong việc tìm kiếm điều trị ung thư tại Việt Nam”. Do Trường Đại học và Đại học Vanderbilt thực hiện.


Dự án “Trải nghiệm tuổi thơ tiêu cực” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế và Nâng cao Chất lượng Giáo dục Đại học Na Uy (NORPART- 2018/10052), được kéo dài từ ngày 01 tháng 1 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2023. Dự án Đồng triển khai với Đại học Inland Nauy và ĐH Bergen nhằm tăng cường các hoạt động học thuật về tâm lý học, giáo dục và các ngành khoa học xã hội.


Trường Đại học Giáo dục và Đại học Chiba, Nhật Bản tiếp tục triển khai dự án TWINCLE theo hình thức trực tuyến; thứ năm, mạng lưới nghiên cứu giữa Trường Đại học Giáo dục với các trường thành viên sư phạm UNITWIN với sự điều phối của Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc (KNUE) được duy trì thông qua hình thức trực tuyến. 


Đề tài “Nghiên cứu trường diễn về hành vi của cha mẹ và tâm bệnh của con”; Thời gian 2012-2016. Trường ĐH Giáo dục phối hợp với ĐH Vanderbilt, Hoa Kì, đề tài do Viện Sức khỏe Hoa Kì tài trợ;


Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu và đào tạo về khoa học lâm sàng ở Đông Nam Á”, Thời gian 2013-2016. Trường ĐH Giáo dục phối hợp với ĐH Vanderbilt, Hoa Kì do Viện Sức Khỏe Hoa Kì tài trợ;


Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ 3; Constructing and classifying classes of graphs with special structures in vector spaces over finite fields and residue rings, 12-095 RG/MATHS/AS_I; Thời gian 2012-2014.


The HongKong Institute of Education & Asia Pacific Centre for Leadership and Change; Nghiên cứu quốc tế (trong vùng Đông Nam Á) về “Lãnh đạo dạy học”; Thời gian: 2012-2015.

The Royal University of Phnom Penh, Cambodia; Hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực về tâm lý học lâm sàng và phát triển chương trình đào tạo; Thời gian: Bắt đầu từ năm 2014 và đang thực hiện.


The University of La Verne, South California, USA và Tổ chức CHEER tại Việt Nam; Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo giáo dục và hợp tác nghiên cứu phụ nữ trong quản lý lãnh đạo giáo dục Việt Nam”


Chiba University, Japan; Chương trình trao đổi/ giao lưu văn hóa theo TWINCLE của Nhật (trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Chiba); Thời gian: Bắt đầu từ năm 2012 và được thực hiện thường niên theo khuôn khổ chương trình hợp tác và kinh phí.


Diễn đàn giáo dục Đối thoại Á-Phi (AA-D); Phát triển Chuyên môn Giáo viên của Nhóm C trong Chương trình Đối thoại Á-Phi; Thời gian: Bắt đầu từ 2015 và được thực hiện thường niên theo khuôn khổ chương trình hợp tác và kinh phí của từng quốc gia.

 

 

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ