bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Châu Mỹ

CÁC ĐỐI TÁC CHÂU MỸ

TT

Đối tác

Quốc Gia

Website đối tác

1

Đai học Laval

Canada

Universite du Quebec a Trois-Rivieres

Canada

www.uqtr.ca

3

Đại học Vanderbilt

Hoa Kỳ

www.vanderbilt.edu

4

CHEER – Tổ chức tại Việt Nam

California, Hoa Kỳ

www.cheerforvietnam.org

5

Trường Đại học La Verne

Nam California, Hoa Kỳ

6

Arizona State University

Hoa Kỳ

www.asu.edu

7

Đại học Montreal

Canada

www.umontreal.ca

8

College of Education, University of Hawai’i

Manoa, Hoa Kỳ

9

Niagara University

New York, Hoa Kỳ

www.niagara.edu

10

Chapman University

Hoa Kỳ

www.chapman.edu

       

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ