bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Chiến lược KHCN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Với đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao, nhà trường luôn dẫn đầu trong các nghiên cứu về khoa học giáo dục, công nghệ giáo dục với nhiều nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục trong cả nước. Trường ĐH Giáo dục phấn đấu là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giáo dục hàng đầu Việt Nam, từng bước đạt chuẩn khu vực trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, cán bộ, lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục và nhân lực làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Quan điểm phát triển của Trường trong chiến lược khoa học công nghệ là đẩy mạnh các nghiên cứu trong các lĩnh vực mà Trường có thế mạnh. Đặc biệt là áp dụng công nghệ trong đào tạo sư phạm, quản lý giáo dục, quản tri trường học, tham vấn học đường, đo lường và đánh giá trong giáo dục. Tăng cường đầu tư cho các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, hướng đến sản phẩm cuối cùng. Khuyến khích phát triển các chuỗi đề tài hướng đến sản phẩm có thể ứng dụng và chuyển giao trong khoa học giáo dục.

Một số các nhiệm vụ trong tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trường Đại học Giáo dục:

-  Đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học giáo dục, công nghệ giáo dục đáp ứng các yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa mới, đảm bảo sức khỏe tinh thần học đường, tạo lập môi trường nhà trường an toàn và thân thiện góp phần vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của ĐHQGHN và của đất nước;

-  Đầu tư phát triển các hướng nghiên cứu khoa học giáo dục, công nghệ giáo dụctrọng điểm, mũi nhọn, có tầm ảnh hưởng, có tính tích hợp, liên ngành cao đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của cuộc CMCN 4.0 trong giáo dục;

-  Thúc đẩy phát triển các dự án quốc tế, đặc biệt là các dự án về khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ;

-   Đổi mới mô hình quản trị hoạt động khoa học công nghệ trong môi trường đại học thông minh, phát triển các sản phẩm nghiên cứu dựa trên thế mạnh của đơn vị.

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ