bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Hội đồng Đảm bảo chất lượng

HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2022-2027

>>> 

1.

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

2.

 

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Giáo dục

3.

 

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐH Giáo dục

4.

 

PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

Ủy viên

Chủ nhiệm khoa Sư phạm

Trường ĐH Giáo dục

5.

 

PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Quản lý giáo dục

Trường ĐH Giáo dục

6. PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Uỷ viên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lâm sàng về Xã hội và Giáo dục

7.

 

TS. Nghiêm Xuân Huy

Ủy viên

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

ĐHQGHN

8.

 

TS. Tạ Thị Thu Hiền

Ủy viên

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

ĐHQGHN

9.

 

TS. Tôn Quang Cường

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ giáo dục

Trường ĐH Giáo dục

10.

 

TS. Nguyễn Trung Kiên

Ủy viên

Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Trường ĐH Giáo dục

11.

 

TS. Nguyễn Bá Ngọc

Trưởng phòng Đào tạo,

Trường ĐH Giáo dục

12.

TS. Đặng Thành Dũng 

Ủy viên

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Trường ĐH Giáo dục

13.

 

ThS. Bùi Văn Ngân

Ủy viên

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Trường ĐH Giáo dục

14.

 

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải

Ủy viên

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

15.

 

TS. Dương Tuyết Hạnh

Ủy viên, Thư ký

Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra

Trường ĐH Giáo dục

16.

 

ThS. Nguyễn Thị Khánh

Ủy viên

Phó Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra

Trường ĐH Giáo dục

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ