bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Quy trình đảm bảo chất lượng

Tổng hợp quy trình liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Giáo dục

TT

Tên quy trình

Số ký hiệu

Ngày ban hành

1

Quy trình Tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Giáo dục

1711/ĐHGD-ĐBCL

27/10/2020

2

Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo

1709/ĐHGD-ĐBCL

27/10/2020

3

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của cựu người học về chương trình đào tạo

1710/ĐHGD-ĐBCL

27/10/2020

4

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học về học phần

1710/ĐHGD-ĐBCL

27/10/2020

5

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng

1710/ĐHGD-ĐBCL

27/10/2020

6

Quy trình thanh tra , giám sát tuyển sinh và nhập học tại Trường Đại học Giáo dục

1991/ĐHGD-ĐBCL

11/11/2019

7

Quy trình đối sánh, so chuẩn tại Trường Đại học Giáo dục

2009/ĐHGD-ĐBCL

14/12/2018

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ