bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Quy định đảm bảo chất lượng

Tổng hợp các quy định đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Giáo dục

TT

Tên quy trình

Số ký hiệu

Ngày ban hành

5 Quyết định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2355/QĐ-ĐHGD Ngày 12/9/2023
4

Quy định bảo mật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục

2621/ĐHGD-ĐBCL

30/12/2019

3

Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục

2622/ĐHGD-ĐBCL

30/12/2019

2

Ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

2474/ĐHGD-ĐBCL

31/12/2018

1

Ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục

2135/ĐHGD-ĐBCL

31/12/2017

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ