bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Tốt nghiệp

       ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  161/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc huỷ tên 01 sinh viên trong danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022
  84/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022
  2558/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022
  1854/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2022 (bổ sung)
  1827/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2022
  1292/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2022
  1016/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc đính chính thông tin nơi sinh của sinh viên Nguyễn Thị Kim Huệ lớp QH2016-S Sư phạm Vật lý trong danh sách công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học số 966/QĐ-ĐHGD ngày 17/6/2022
  966/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022
  536/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2022 (bổ sung)
  501/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022
  142/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho 01 sinh viên lớp QH2015-S Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Giáo dục
  1443/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2021
  1340/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2019
  1023/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc đính chính thông tin ngày sinh của sinh viên Đặng Lương Phú lớp QH-2013-S Sư phạm Toán trong danh sách công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt tháng 6 năm 2019
  1006/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2019
  428/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2019
  10/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018
  1587/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018
  1499/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy chương trình đào tạo thứ 2 đợt tháng 9 năm 2018
  1234/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2018
  910/QĐ-ĐHGD Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2018

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ