bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Biểu mẫu dành cho người học

*** Lưu ý:

- Sinh viên và học viên sau đại học đăng ký xử lý các vấn đề liên quan đến công tác HSSV vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu trước khi liên hệ trực tiếp để giải quyết công việc nhanh chóng ()

- Khi liên hệ trực tiếp sinh viên, học viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên/ CMND, các giấy tờ cần xử lý và các minh chứng liên quan (nếu có).

- Tổng hợp các câu hỏi, thắc mắc và giải đáp dành cho Tân Sinh viên QH-2023-S ()
 

I. Biểu mẫu hồ sơ nhập học

A. Học viên

1. Phiếu đăng ký nhập học- thạc sỹ

2. Phiếu đăng ký nhập học- tiến sỹ

B. Sinh viên

1. Sơ yếu lý lịch

2. Phiếu kê khai thông tin

3. Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ liên kết sinh viên

    Hướng dẫn kê khai Giấy đề nghị

    Lưu ý khi điền Giấy đề nghị phát hành thẻ

C. Đại học hệ vừa làm vừa học chương trình liên thông

1. Sơ yếu lý lịch (chương trình liên thông)

2. Sơ yếu lý lịch (chương trình đào tạo chuẩn)

 

 

II. Biểu mẫu hồ sơ trong quá trình đào tạo

A. Học viên

1. Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản cá nhân dành cho học viên cao học

    Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản cá nhân dành cho nghiên cứu sinh

    Hướng dẫn điền biểu mẫu làm thẻ liên kết học viên

    Lưu ý khi điền đơn đăng ký phát hành thẻ liên kết học viên

2. Phiếu xác nhận thông tin học viên phát hành thẻ liên kết

3. Đơn xin cấp lại thẻ học viên

4. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả học viên

5. Đơn xin thôi học cho học viên

6. Giấy xác nhận là học viên của trường

7. Đơn xin tiếp tục trở lại học tập

    Đơn xin quay trở lại tiếp tục học tập dành cho học viên sau khi hết hạn đình chỉ

8. Đơn xin trở lại trường để bảo vệ luận án

9. Đơn xin kéo dài thời gian học tập

10. Đăng kí làm thẻ học viên

B. Sinh viên

1. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

2. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả sinh viên 

3. Đơn xin thôi học cho sinh viên

4. Giấy xác nhận là sinh viên của trường

5. Đơn xin quay trở lại tiếp tục học tập dành cho sinh viên

    Đơn xin quay trở lại học tập dành cho sinh viên hệ VLVH

6. Giấy đề nghị cập nhật điểm môn học

7. Giấy đề nghị hủy điểm môn học

8. Giấy đề nghị phủ điểm ngoại ngữ

9. Đơn xin đăng ký học phần

10. Đơn khiếu nai/đơn xin chấm phúc khảo kết quả học tập

11. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

12. Phiếu đăng kí ngành học

13. Giấy xác nhận và vay vốn sinh viên

14.

15. Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, sinh hoạt

16. Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí

17. Đơn đề nghị không hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, sinh hoạt

18. Đơn xác nhận sinh viên hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

19. Đơn xin học học phần giáo dục quốc phòng - an ninh

20. Đơn xin miễn học học phần giáo dục quốc phòng - an ninh    

21. Đơn xin hoãn học học phần giáo dục quốc phòng - an ninh

22. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

23. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 57 - cho sinh viên dân tộc thiểu số ít người

24. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ định 66/2013/QĐ-TTg

25. Đơn xin miễn giảm học phí

III. Biểu mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp

A. Học viên

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

2. Bản nhận xét và đề nghị của cán bộ hướng dẫn cho phép học viên được bảo vệ luận văn thạc sĩ

3. Lý lịch khoa học

4. Thông tin luận văn (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

5. Mẫu đề cương và luận văn

6. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài luận văn

7. Bản giải trình về việc sửa chữa, bổ sung luận văn sau bảo vệ

8. Đơn xin kéo dài thời gian học tập

9. Phiếu đăng ký tốt nghiệp

10. Bản giải trình về việc sửa chữa bổ sung luận văn sau bảo vệ

B. Sinh viên

1. Bản nhận xét quá trình học tập

2Lý lịch tốt nghiệp

3. Phiếu thanh toán

4. Phiếu đăng ký tốt nghiệp đại học.  

5. Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ