bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Khoa Quản trị chất lượng

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Website: //qm.vilavo.com

Khoa Quản trị chất lượng Trường Đại học Giáo dục, được thành lập ngày 08 tháng 02 năm 2018 (theo quyết định số 163/QĐ-ĐHGD) trên cơ sở kế thừa và phát triển Bộ môn Đo lường và Đánh giá thuộc Khoa Các Khoa học Giáo dục thành lập 12/04/2013 theo quyết định số 231/QĐ-TCCB và được nâng cấp trực thuộc Trường ĐHGD từ ngày 30/12/2014 theo quyết định 1431/QĐ-TCCB. Khoa hoạt động theo cơ chế phối thuộc với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục và Trung tâm khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khoa Quản trị Chất lượng được thành lâp với chức năng chính là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu Khoa học Đo lường và Đánh giá trong giáo dục. Về công tác đào tạo bồi dưỡng, Khoa Quản trị chất lượng đã và đang thực hiện chương trình đào tạo:

- Cử nhân ngành Quản trị chất lượng, tuyển sinh khoá 1 năm 2019, khóa 2 năm 2020;

- Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục từ năm 2014, kế thừa và nhận chuyển giao chương trình từ Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

Bên cạnh đó phụ trách các học phần chung trong các chương trình cử nhân (Nhập môn Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, Nhập mô Thống kê trong Giáo dục, Đánh giá trong Giáo dục, Đánh giá năng lực người học...), chương trình Thạc sĩ (Thống kê ứng dụng trong giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục ...) của trường Đại học Giáo dục. Song song với việc triển khai hệ đào tạo chính quy, Khoa QTCL còn thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, chuyên viên các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học về công tác khảo thí, hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học, hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng... Khoa phụ trách chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục và nhiều mô đun trong các chương trình bồi dưỡng khác của nhà trường. Cho đến nay Khoa đã và đang đào tạo được:

- 02 khoá cử nhân Quản trị chất lượng giáo dục, với 91 sinh viên đang theo học.

- 08 khoá thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, 163 học viên, 97 học viên đã được cấp bằng.

- 08 khoá tiến sĩ Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, 39 NCS, 04 NCS đã được cấp bằng tiến sĩ.

Song song với nhiệm vụ đào đạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Đo lường và Đánh giá luôn được Khoa Quản trị chất lượng xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Hoạt động seminar Khoa học được tổ chức thường xuyên với sự tham gia đông đảo của giảng viên, người học trong và ngoài Khoa. Năm 2020, Khoa tổ chức thành công hội thảo quốc tế VIETAME lần thứ nhất với sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các hướng nghiên cứu về Khoa học đo lường và đánh giá trong giáo dục được Khoa tập trung trong những năm gần đây:

- Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá thích ứng: đã hoàn thiện phiên bản bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức CAT1.0, đang triển tiếp tục triển khai pha 1 với các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và Ngữ Văn lớp 10, 11, 12.

- Nghiên cứu về hoạt động Kiểm tra đánh giá trong môi trường học tập Blended Learning.

- Nghiên cứu về đảm bảo chất lượng dạy học trong môi trường trực tuyến ...

 Nhóm nghiên cứu cấp trường về Khoa học dữ liệu cũng đã được thành lập và nhận hỗ trợ ban đầu từ Trường Đại học Giáo dục. Số lượng công bố Khoa học gia tăng qua các năm, trong đó có nhiều công bố quốc tế. Bên cạnh đó, năm 2020, Khoa đã triển khai kí kết hợp tác MOU với trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan. Với mục đích phát triển nghiên cứu tại địa phương, Khoa đã tiến hành làm việc hợp tác với Trường Đại học Tân Trào về việc phối hợp triển khai các đề tài, nghiên cứu mới. Khoa cũng đã xây dựng kênh thông tin nhằm mục đích trao đổi học thuật có lượng truy cập và tương tác cao:

- Website: KHOA QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG -Trường Đại học Giáo dục (vnu.vilavo.com)

- Fanpage: 

- Youtube: 

Khoa Quản trị Chất lượng bao gồm 03 Bộ môn: Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Giáo dục; Bộ môn Đánh giá trong Giáo dục và Bộ môn Thống kê và Khoa học dữ liệu trong giáo dục có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu Khoa học và phục vụ cộng đồng. Tính đến 13/04/2022, Khoa gồm có 14 cán bộ giảng viên cơ hữu, 08 giảng viên phối thuộc, 06 giảng viên kiêm nhiệm và nhiều giảng viên khác tham gia hướng dẫn, ngồi hội đồng đánh giá. Với mô hình hoạt động phối thuộc, người học sẽ được tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm định, đảm bảo chất lượng và khảo thí.

Sơ đồ tổ chức của Khoa Quản trị chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tích của Khoa Quản trị chất lượng

Là một đơn vị mới thành lập, đội ngũ còn non trẻ nhưng bằng sự nỗ lực, tinh thần đồng hành của đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học trong suốt 05 năm qua, Khoa Quản trị Chất lượng từng bước tạo dựng hình ảnh, được ghi nhận là một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tận tâm. Đội ngũ giảng viên của Khoa được lãnh đạo các cấp ghi nhận với danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua ĐHQGHN, chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Bằng khen giám đốc ĐHQGHN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; vinh danh giảng viên của năm. Khoa Quản trị Chất lượng cũng được ghi nhận với một số thành tích đáng khích lệ:

- Danh hiệu thi đua các cấp:

+ 2016 - 2017: Tập thể lao động xuất sắc

+ 2017 - 2018: Tập thể lao động tiên tiến

+ 2018 - 2019: Tập thể lao động xuất sắc (ĐHQG)

+ 2019 - 2020: Tập thể lao động xuất sắc (ĐHQG)

+ 2020 - 2021: Tập thể lao động xuất sắc (ĐHQG)

+ 2020-2021: Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GD-ĐT

- Các hình thức khen thưởng:

+ 2019 - 2020: Giấy khen hiệu trưởng

+ 2020 - 2021: Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ