bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Đào tạo bồi dưỡng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

KHÓA BỒI DƯỠNG

SỐ TÍN CHỈ

NỘI DUNG CƠ BẢN

Chứng chỉ/ Chứng nhận

1. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên mầm non Giáo dục kĩ năng xã hội

 

6 tín chỉ

 • Kĩ năng nhận biết và điều chỉnh bản thân
 • Kĩ năng thiết lập và duy trì các quan hệ xã hội
 • Kĩ năng ứng phó với các tình huống bất lợi
 • Kĩ năng tham gia và tổ chức các  hoạt động xã hội
 • Kĩ năng xã hội cho trẻ có nhu cầu đặc biệt
 • Kĩ năng ứng xử trong những sự kiện nghi thức

 

 

 

 

Chứng chỉ

2. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên tiểu học Giáo dục kĩ năng xã hội

 

6 tín chỉ

3. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên THCS và THPT Giáo dục kĩ năng xã hội

 

6 tín chỉ

4. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên mầm non Giáo dục Kĩ năng học tập và Khám phá khoa học

 

 

 

6 tín chỉ

 

 • Tâm lí học lứa tuổi và những vấn đề chung về dạy kĩ năng học tập và nghiên cứu khoa học
 • Kĩ năng tiếp nhận thông tin khoa học
 • Kĩ năng mô hình hoá thông tin và ghi nhớ
 • Kĩ năng trình bày văn bản và thuyết trình khoa học
 • Kĩ năng sử dụng công nghệ hỗ trợ
 • Kĩ năng khám phá vấn đề trong học tập và nghiên cứu

5. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên tiểu học Giáo dục Kĩ năng học tập và Tìm hiểu khoa học

 

6 tín chỉ

6. Khoá học bồi dưỡng

Giáo viên THCS và PTTH Giáo dục Kĩ năng học tập và Nghiên cứu khoa học

 

 

 

6 tín chỉ

7. Khóa bồi dưỡng Giáo dục giá trị và kỹ năng sống

6 tín chỉ

 • Một số vấn đề cơ bản trong giáo dục giá trị và kĩ năng sống
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống
 • Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xây dựng hình ảnh bản thân
 • Phương pháp tổ chức trò chơi giáo dục
 • Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng làm việc nhóm và hoạt động XH
 • Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tư duy và tổ chức học tập cho bản than
 • Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xây dựng quan hệ xã hội

 Chứng chỉ

8. Khóa bồi dưỡng tư vấn tâm lý học đường

6 tín chỉ

 • PP làm việc nhóm
 • Kỹ thuật tổ chức quá trình tư vấn
 • Thực hành các kỹ năng tư vấn tâm lý
 • Tư vấn về tình bạn, tình yêu và quan hệ xã hội
 •  Tư vấn các vấn đề về trí tuệ cảm xúc
 • Tư vấn một số vấn đề về hành vi và sức khỏe tinh thần ở học sinh
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến phương pháp tự học và tự đánh giá

 Chứng chỉ

9. Khoá bồi dưỡng Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục – Đào tạo

9 tín chỉ

 • Đại cương khoa học quản lý
 • Quản lý hành chính Nhà nước và hệ thống giáo dục quốc dân
 • Tổ chức quản lý cơ sở giáo dục – Nhà trường
 •  Quản lý sự thay đổi trong giáo dục
 • Quản lý văn hóa nhà trường
 • Quản lú chất lượng giáo dục
 • Nhà nước pháp luật

Chứng chỉ Trường ĐHGD

10. Chương trình dưỡng Quản trị nhà trường

 

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhà trường
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển trong nhà trường
 • Xây dựng phát triển văn hóa tổ chức trong nhà trường
 • Quản trị truyền thông nội bộ và đối ngoại (Quản trị khủng hoảng truyền thông)
 • Đảm bảo chất lượng nhà trường
 • Quản trị thương hiệu nhà trường
 • Quản trị nhân lực nhà trường
 • Quản trị tài chính nhà trường
 • Sử dụng CNTT trong tác nghiệp nhà trường
 • Quản trị hoạt động giảng dạy và giáo dục

Chứng chỉ

11. Chương trình bồi dưỡng Giáo dục kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 4 tín chỉ

 • Những vấn đề cơ bản trong giáo dục kỹ năng sống
 • Kỹ năng xây dung mục tiêu và lập kế hoạch tổ chức coogn việc hiệu quả
 • Kỹ năng tổ chức hoạt động và làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp và giải quyết công việc
 • Kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân và kiên định

Chứng chỉ

12.Chương trình bồi dưỡng kỹ năng an toàn mạng

3 tín chỉ

 • Một số vấn đề và kỹ năng quản lý cơ abnr khi sử dụng intenet
 • Các kỹ năng tương tác an toàn và bảo mật thông tin
 • Các kỹ năng hợp tác an toàn và sử dụng internet hợp lý trong thời đại số

Chứng chỉ

13. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng xử với tình bạn, tình yêu, sức khỏe sinh sản vị thành niên

3 tín chỉ

 • Tâm lý tuổi Teen
 • Teen với tình bạn
 • Teen với tình yêu

Chứng chỉ

14. Chương trình bồi dưỡng Kỹ năng quản lý cảm xúc

3 tín chỉ

 • Nhận diện cảm xúc, thư giãn và giải tỏa
 • Chiến lược bình tĩnh và bộ lộ cảm xúc than thiện
 • Suy nghĩ tích cực - chuyển hóa cảm xúc

Chứng chỉ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MẦM NON

Thực hiện Quyết định số 2186; 2188; 2189/QĐ-BGD ĐT ngày 28/06/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; hạng III; Hạng IV (Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ nội vụ đươc phép cấp chứng chỉ)

Công văn số 5366/BNV-ĐT thống nhất giao bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2016 cho Trường ĐHGD, ĐHQGHN

15. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên Mầm non (hạng II)

 

 • Phần thứ nhất:Kiến thức về chính trị, quản lý nhà
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 Chứng chỉ

16. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên Mầm non (hạng III)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 Chứng chi

17. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên Mầm non (hạng IV)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

KHÓA BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT; 1612/QĐ-BGDĐT; 1613/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III)

Công văn số 5366/BNV-ĐT thống nhất giao bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2016 cho Trường ĐHGD, ĐHQGHN

18. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giảng viên cao cấp (hạng I)

 

 • Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính
 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

19. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh Giảng viên chính (hạng II)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

20. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giảng viên (hạng III)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

 

KHÓA BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THPT

Thực hiện Quyết định số 2509, 2510, 2558/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 4519/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8  năm 2017 và công văn số 4013/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng I

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

 

22. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng II

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

 

23. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng III

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
 • Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

KHÓA BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS

Thực hiện Quyết định số 2513, 2512, 2511/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở;

Căn cứ Công văn số 4519/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8  năm 2017 và công văn số 4013/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

24. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng I

(CC bắt buộc thi nâng hạng từ hạng II lên hạng I)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

25. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng II

(CC bắt buộc thi nâng hạng từ hạng II lên hạng I)

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

26. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng III

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

KHÓA BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN THCS

Thực hiện Quyết định số 2516, 2515, 2514/QĐ-BGD ĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

Căn cứ Công văn số 4519/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ ngày 23 tháng 8  năm 2017 và công văn số 4013/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

27. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng I

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

28. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng I

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

29. Khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên hạng I

 

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính:

 • Phần thứ nhất: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 • Phần thứ hai: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần thứ ba: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

 

30. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục

( 6 chương trình)

 • CB QLGD các trường Mầm non
 • CBQL Trường phổ thông
 • CBQL Trường TCCN
 • CBQL Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 • CBQL Trường cao đẳng, ĐH
 • CBQL Sở/phòng ban

 

 

 • Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam
 • Module 2: Lãnh đạo và quản lý
 • Module 3: Quản lý Nhà nước về GD & ĐT
 • Module 4: Quản lý cơ sở giáo dục mầm non/nhà trường phổ thông/ Trường TCCN/ Trung tâm GDTX/ Trường ĐH,CĐ/cơ quan quản lý GD&ĐT
 • Module 5: Các kỹ năng hỗ trợ quản lý cơ sở giáo dục mầm non/nhà trường phổ thông/ Trường TCCN/ Trung tâm GDTX/ Trường ĐH,CĐ/cơ quan quản lý GD&ĐT

 

 

31. Khóa bồi dưỡng dành cho giảng viên các Trường Đại học, cao đẳng

 

Thực hiện theo Thông thư số 12/2013 của Bộ GD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

32. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KHÁC

Phát t riển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT tiếp cận chuẩn quốc tế

Phương pháp dạy học theo tín chỉ

Xây dựng và Phát triển chương trình đào tạo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đại học

Công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên

Công tác tổ chức quản lý đào tạo

Xây dựng hồ sơ môn học trong đào tạo theo tín chỉ

Phương pháp dạy học tự học ở đại học

Công tác tổ trưởng chuyên môn trong trường học

Tổ chức quy trình dạy học định hướng phát triển năng lực

Thiết kế dạy học tích hợp trong nhà trường phổ thông

Thiết kế triển khai dạy học trải nghiệm ang tạo

Thiết kế dạy học tích hợp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng phát triển năng lực

Dạy học thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên

Phát triển kỹ năng tư duy phản biện, sang tạo trong dạy học

Tiếp cận hành vi trong tổ chức hoạt động dạy học

Thiết kế và sử dụng bộ công cụ trắc nghiệm đánh giá năng lực trí tuệ người học

Phát triển chương trình và năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên

Đánh giá, cải tiến, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của Giáo viên

 

 

 

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ