bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

bet 365 com họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Bế Thị Điệp

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bế Thị Điệp với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực khoa học của học sinh Việt Nam qua PISA chu kỳ 2015

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Mã số: 9140115

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2023

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

             Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

09:11 24/11/2023

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ