bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

>>> Thông báo số 3007 về việc Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (gọi tắt là Quy định 37/2018);

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Giáo dục; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại  học Giáo dục thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư các ngành năm 2023 như sau:

STT

Ngành

Số lượng Giáo sư cần bổ nhiệm (người)

Số lượng Phó Giáo sư cần bổ nhiệm (người)

Ghi chú

1

Tâm lý học

01

0

 

2

Toán học

0

01

 

3

Giáo dục học

0

03

 

Trường Đại học Giáo dục trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (Theo mẫu số 15 Phụ lục II Quy định 37/2018).

2. Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

3. Bản sao công chứng giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

4. Lý lịch khoa học (trích xuất từ Cổng thông tin Cán bộ).

5. Quyết định lương hiện hưởng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/11/2023 đến ngày 29/11/2023.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng 305, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội -  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (024) 73017123, số lẻ 1305 hoặc Email: [email protected].

Trân trọng thông báo./.

 

11:11 21/11/2023

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ