bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Xuân năm 2024 tại đại học Waseda Nhật Bản

 Đại học Waseda, Nhật Bản thông báo về chương trình trao đổi sinh viên/ học viên kỳ mùa Xuân năm
2024. Thông tin về chương trình:
1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi kỳ học mùa Xuân năm 2024
2. Thời gian học: Tháng 3 năm 2024 đến tháng 7 năm 2024.
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại cơ sở đào tạo.
4. Quyền lợi: Được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.
5. Chỉ tiêu: 2 chỉ tiêu trao đổi 1 kỳ hoặc 1 chỉ tiêu trao đổi 1 năm.
6. Điều kiện tham dự chương trình:
* Đối với chương trình đại học (sử dụng tiếng Anh):
 - Các chương trình của trường (Trường khoa học chính trị và kinh tế; Trường Khoa học xã hội; Trường nghiên cứu tự do Quốc tế (SILS) yêu cầu:
+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).
+ Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 80 hoặc IELTS 6.0
- Các chương trình của Trường Khoa học cơ bản và kỹ thuật yêu cầu:
+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).
+ Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: TOEFL (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 730
- Chương trình của trường Thương mại yêu cầu:
+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).
+ Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 61 hoặc TOEFL (ITP)
500 hoặc IELTS 5.0 hoặc TOEIC 620
- Các chương trình của trường Khoa học và Kỹ thuật Sáng tạo; Trường
Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến yêu cầu:
+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

+ Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 730
- Chương trình của Trường Văn hóa và truyền thông và xã hội yêu cầu:
+ Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.5 trở lên (thang điểm 4).
+ Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 95 hoặc IELTS 7.0.
 8 Đối với chương trình đại học (sử dụng tiếng Nhật):
- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).
- Đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:
+ Các chương trình của các trường: (Trường khoa học chính trị và kinh tế; Trường Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật; Trường Khoa học và Kỹ thuật Sáng tạo; Trường Khoa học và kỹ thuật Tiên tiến; Trường Luật;
Trường Giáo dục; Trường Khoa học Xã hội; Trường Văn hóa, Truyền thông và Xã hội; Trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn; Trường Khoa học Nhân Văn, Trường Khoa học Thể Thao) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: JLPT N1
+ Chương trình của trường Thương mại yêu cầu năng lực ngoại ngữ: JLPT N1 hoặc EJU 280.
- Đối với chương trình Sau đại học (Sử dụng tiếng Anh):
+ Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).
+ Đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:
Các chương trình Cao học Khoa học Chính trị; Cao học kinh tế; Cao học Khoa học Thể thao yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 80 hoặc Ielts 6.0 hoặc TOEIC 800.
- Các chương trình Cao học Luật; Cao học Văn hóa Quốc tế và nghiên cứu Truyền Thông (GSICCS yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 92 hoặc IELTS 7.0 hoặc TOEIC 900.
- Chương trình cao học nghiên cứu Thái Bình Dương (GSAPS) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 86 hoặc IELTS 6.5
- Chương trình của trường Kinh doanh Waseda (WBS) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 92 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 900.
- Chương trình cao học Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật; Cao học Khoa học Sáng tạo và Kỹ thuật; Cao học Khoa học và Kỹ thuật Tiên tiến yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC L&R 730.

08:11 22/11/2023

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ