bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

bet 365 com tổ chức bình chọn Giải thưởng “UEd's The Best Teacher of the Year 2023"

Giải thưởng “UEd’s the best teacher of the year 2023” được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần lan tỏa hình ảnh nhà giáo mẫu mực, năng nổ, nhiệt tình trong công việc cũng như là nhân tố truyền cảm hứng đến đồng nghiệp và các bạn học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của bet 365 com .

1. Thời gian triển khai và chủ đề giải thưởng

- Thời gian: Năm 2023;

- Chủ đề: Nhà giáo của năm;

2. Cơ cấu giải thưởng: gồm Giải nhất (Giải Quán quân), Giải nhì, Giải ba dành cho các hạng mục Giảng viên của năm và Giáo viên của năm.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn

- Dành cho các nhà giáo hiện đang là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHGD hoặc giáo viên cơ hữu tại Trường THPT KHGD (không bao gồm các nhà giáo là cán bộ quán lý thuộc Ban Giám hiệu của Trường ĐHGD, Ban Giám hiệu của Trường THPT KHGD và cán bộ quản lý làm việc tại phòng chức năng Trường ĐHGD và tổ Văn phòng Trường THPT);

- Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định đối với giảng viên và giáo viên THPT;

- Đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (theo kết quả đánh giá viên chức, người lao động Trường ĐHGD năm 2022); Tham gia giảng dạy hệ đại học, sau đại học của Trường đối với giảng viên và tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh THPT đối với giáo viên;

- Tích cực đổi mới và ứng dụng công nghệ giáo dục trong giảng dạy;

- Thái độ nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ người học, được người học đánh giá, phản hồi tốt trong năm học 2022-2023;

- Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng được hình ảnh tích cực, tác động lan tỏa đến đồng nghiệp, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường;

- Đối với giảng viên: Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo quốc tế được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus hoặc một chương sách quốc tế được xuất bản bởi Nhà xuất bản uy tín quốc tế (mức độ uy tín được xác định theo quy định hiện hành của Quỹ Nafosted và Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với các công bố thuộc ngành Giáo dục học).

- Đối với giáo viên: ưu tiên các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học và giáo dục học sinh; đạt các thành tích giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi trong năm học 2022 - 2023; có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp cơ sở trong năm 2023.

4. Phương thức triển khai và tỷ trọng đánh giá

4.1. Vòng đề xuất (Vòng 1) – đề xuất và lựa chọn tại đơn vị

+ Đơn vị tiến hành họp, đề xuất các cá nhân xuất sắc đạt đủ các tiêu chí tại mục 3 và có mức tín nhiệm cao tại đơn vị (Mỗi Khoa/Tổ chuyên môn thuộc Trường THPT đề xuất 02 nhà giáo).

+ Cá nhân tiêu biểu được lựa chọn, làm trích ngang theo các tiêu chí đã quy định tại Mục 2 trong đó cần kê cụ thể thành tích theo từng hạng mục, khuyến khích bám sát theo các nội dung chính, đính kèm ảnh bản thân và tự sáng tạo bản thành tích mang đậm nét cá nhân và ấn tượng (bằng infographic trên 01 trang A4, khuyến khích các nhà giáo làm thêm video clip dài 01 phút giới thiệu về bản thân).

Hồ sơ nộp về Trường ĐH Giáo dục (qua Phòng Tổ chức Cán bộ) bao gồm Danh sách đề xuất của đơn vị và Bản thành tích của các cá nhân bằng file PDF, chậm nhất ngày 03/11/2023 (Thứ 6).  

Ban Tổ chức (BTC) sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát theo tiêu chuẩn và lựa chọn những ứng viên đạt đủ điều kiện, đăng công khai trên các kênh truyền thông (Website, fanpage,..) để các giảng viên và học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong Trường tham khảo thông tin và tham gia bình chọn (bắt đầu từ ngày 07/11/2023 – Thứ 3).

4.2. Vòng bình chọn và lựa chọn tại Trường (Vòng 2):

Gồm 2 phần:

* Phần 1. Bình chọn và đánh giá của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học (tính 50% tổng số điểm).

* Phần 2. Bình chọn và đánh giá của Ban Giám hiệu (tính 50% tổng số điểm)

Chi tiết từng phần bình chọn và đánh giá như sau:

a. Phần 1. Bình chọn và đánh giá của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học, được triển khai theo 3 kênh:

  • Kênh 1 (trọng số 20% của Phần 1): Bình chọn của nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và học sinh.

Bình chọn trực tiếp bằng like, share từ trang fanpage của Trường ĐH Giáo dục

() và fanpage của Trường THPT Khoa học Giáo dục

Thời gian bình chọn dự kiến từ 9h00 ngày 07/11/2023 đến hết 12h00 ngày 09/11/2023.

  • Kênh 2 (trọng số 30% của Phần 1): Bình chọn của cán bộ, giảng viên Trường ĐHGD và cán bộ, giáo viên của Trường THPT Khoa học Giáo dục

Link trực tuyến chính thức mở bình chọn dự kiến từ 12h00 ngày 09/11/2023 đến hết 12h00 ngày 11/11/2023. Cán bộ, giảng viên, giáo viên cơ hữu của Trường có quyền và nghĩa vụ tham gia bình chọn cho những cá nhân xứng đáng.

  • Kênh 3 (trọng số 50% của Phần 1):

Phản hồi môn học của người học (từ điểm bình quân phản hồi môn học do giảng viên thực hiện, Phòng ĐBCL&TT đầu mối cung cấp cho BTC trước khi kết thúc phần bình chọn của Kênh 1).

Phản hồi môn học của học sinh (từ phiếu phản hồi môn học, do Tổ Văn phòng, Trường THPT Khoa học Giáo dục đầu mối cung cấp cho BTC trước khi kết thúc phần bình chọn của Kênh 1).

b. Phần 2. Bình chọn và đánh giá của Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

- Tiêu chí và trọng số đánh giá:

Phần này được triển khai theo 2 tiêu chí đánh giá chính với trọng số cụ thể như sau:

* Tiêu chí 1: Tinh thần phục vụ vì Nhà trường, sự cống hiến cho Nhà trường (trọng số 50% của Phần 2)

* Tiêu chí 2: Tấm gương và sự lan tỏa (trọng số 50% của Phần 2)

- Quy trình thực hiện:

+ Phòng TCCB báo cáo kết quả bình chọn và đánh giá của Phần 1.

+ Trước khi bình chọn, triển khai họp lấy ý kiến tham vấn của các thành viên Ban Tổ chức (bao gồm cả các trưởng khoa, trưởng phòng chức năng, Chủ tịch công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên).

+ Bình chọn và đánh giá:

Căn cứ Kết quả bình chọn và đánh giá của Phần 1; căn cứ các ý kiến tham vấn của thành viên Ban Tổ chức và trên cơ sở hai tiêu chí cụ thể như trên, ý kiến đánh giá của Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng trường và Ban Giám hiệu được thực hiện bằng phiếu kín, cụ thể:

Đối với giáo viên: Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường THPT KHGD bình chọn và đánh giá.

Đối với giảng viên: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường ĐHGD bình chọn và đánh giá.

5. Cách thức tính điểm và thứ hạng giải thưởng

5.1. Cách thức tính điểm và sắp xếp thứ hạng

Tại mỗi kênh bình chọn và đánh giá, Ban Tổ chức sẽ tiến hành sắp xếp các cá nhân theo thứ tự từ hạng cao nhất trở xuống tương ứng với kết quả bình chọn tại thời điểm kết thúc của mỗi kênh.

Tổng điểm quy đổi cho mỗi kênh bình chọn là 100 điểm. Số điểm quy đổi được tính theo thứ hạng từ cao xuống thấp. Hạng nhất tương đương 100 điểm.

Căn cứ trọng số của từng kênh, BTC sẽ tiến hành tổng hợp kết quả điểm quy đổi và thứ hạng cuối cùng.

5.2. Quy định về thứ hạng và tiêu chí tính giải thưởng:

- Giải thưởng “UEd’s the best teacher of the year 2023” bao gồm 3 giải: Nhất (Giải Quán quân), Nhì, Ba. Mỗi giải sẽ được trao cho 02 nhà giáo tương ứng với 02 đối tượng giảng viên và giáo viên THPT.

- Thứ hạng giải thưởng được xét trên cơ sở tổng điểm quy đổi từ cao xuống thấp, theo nguyên tắc:

  • Giải nhất (Quán quân):

- Là cá nhân đạt tổng điểm cao nhất, được xếp hạng thứ nhất với điều kiện kết quả tổng hợp điểm quy đổi tối thiểu phải đạt từ 85 điểm trở lên.

  • Giải Nhì: Là những cá nhân đạt tổng điểm cao thứ 2, với điều kiện có kết quả tổng hợp điểm quy đổi đạt từ 80 điểm trở lên.
  • Giải Ba: Là những cá nhân đạt tổng điểm cao thứ 3, với điều kiện có kết quả tổng hợp điểm quy đổi đạt từ 70 điểm đến 79 điểm.Trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Tổ chức quyết định căn cứ tình hình thực tế.

6. Trao giải và khen thưởng

- Nhà giáo đạt giải “UEd's the best teacher of the year 2023” sẽ được vinh danh tại Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường.

- Nhà giáo đạt giải “UEd's the best teacher of the year 2023” sẽ được thưởng theo mức do Ban tổ chức quy định và kèm theo 01 Giấy chứng nhận + 01 cup biểu tượng của Giải thưởng do Ban Tổ chức thiết kế và ban hành.

7. Cơ chế phối hợp, triển khai

Căn cứ các nội dung trên, Trường ĐH Giáo dục thành lập Ban Tổ chức giải thưởng nhằm triển khai đến các đơn vị trong Trường, trong đó:

- Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện chính;

- Trường THPT Khoa học Giáo dục là đơn vị đầu mối triển khai cho các đối tượng giáo viên tại Trường, tổng hợp kết quả báo cáo Ban tổ chức.

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp triển khai, đăng tải các nội dung trên Fanpage Trường, hỗ trợ giám sát và cung cấp kết quả bình chọn kênh 1;

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra phối hợp, cung cấp kết quả phản hồi môn học của người học (kênh 3);

- Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp truyền thông, thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin trên Website của Trường;

- Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Trường phối hợp lan tỏa thông tin giải thưởng đến các cá nhân liên quan;

- Ban Chủ nhiệm Khoa/Hiệu trưởng Trường THPT KHGD đầu mối triển khai nội dung đến tập thể nhà giáo trong đơn vị được biết và thực hiện.

Phòng TCCB

03:11 02/11/2023

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ