bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Ngày 20/9/2023, ĐHQGHN tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý cho 8 nhân sự. Trong đó, bet 365 com có TS. Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Giáo dục được bổ nhiệm giữ chức Phó ...
Phiên họp thứ Năm, Hội đồng bet 365 com – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra sáng nay 14/9. Tại Phiên họp, Hội đồng bet 365 com đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các ...
Sáng ngày 8/6/2023, Hội đồng bet 365 com – ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên họp nhằm báo cáo tình hình triển khai các hoạt động theo Nghị quyết Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Trường; Thảo luận và thông qua ...
Ngày 14/2, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo quản lý cho 6 nhân sự. Tại đây, Giám đốc ĐHQGHN đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo quản ...
Chiều ngày 20/12, bet 365 com - ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên họp Hội đồng trường nhằm thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2027; đề ...
Hôm nay, 1/12/2022, bet 365 com - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng Trường ĐHGD Nhiệm kỳ 2022-2027

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ