bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức

Tiếp theo bet 365 com số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học bet 365 com - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023 (ban hành theo Công văn 1469/TB-ĐHGD ngày 19/6/2023); bet 365 com - ĐHQGHN thông ...
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023, bet 365 com xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học năm học 2023, cụ thể như sau:
bet 365 com - ĐHQGHN trân trọng bet 365 com kế hoạch tổ chức Toạ đàm khoa học: “Giáo dục và hệ sinh thái AI- GPT: Cơ hội và thách thức”.
Ngày 6/12, bet 365 com - ĐHQGHN trân trọng bet 365 com kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đợt 2, năm 2022). Thông tin cụ thể như sau:

Sự kiện

bet 365 com
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: vilavo.com
 
© bet 365 com Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ