bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức


Khoa Sư phạm: Tiếp tục gia tăng vượt trội trong công tác đào tạo, năm học 2021-2022

Chuyển đổi số trong giáo dục - Thách thức trở thành Giáo viên toàn cầu

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020 của Sư phạm

NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC 2 (GD2) – “HOT TREND” TRONG MÙA TUYỂN SINH 2020

GIẢNG VIÊN LẠI PHƯƠNG LIÊN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

SEMINAR KHOA HỌC VỀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC (DO CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SIEGEN, ĐỨC TRÌNH BÀY)

Tổ chức dạy học các văn bản văn học dân gian việt nam (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0

MỘT NGÀY ĐẦY THÚ VỊ CỦA CÁC THẦY CÔ, CÁC BẠN SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG OLYMPIA

PHONG TRÀO THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Nhớ về mái trường Đại học Giáo dục thân yêu

Nhóm nghiên cứu của bet 365 com -ĐHQGHN đã vào vòng chung kết giải Euréka

SCIENCE BOUTIQUE – Khơi dậy niềm đam mê khoa học

Trải nghiệm thực hành thí nghiệm cùng sinh viên UED

Seminar: “Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về đào tạo giáo viên dạy các môn thuộc ngành tự nhiên”

Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt với đổi mới giáo dục Việt Nam