bet 365 com - Nhiệm Hữu Hạn.Nền tảng chính thức


Chị bộ Khoa Các Khoa học Giáo dục tổ chức thành công đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Khoa Các Khoa học Giáo dục tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Khoa CKHGD: Hội nghị Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2021-2022

Kết nối người học: cơ hội nghề nghiệp từ các doanh nghiệp giáo dục

Seminar: Giáo dục STEM ở trường mầm non

Chuyên gia Tư vấn tâm lý học đường – Người không thể thiếu trong các trường học

Khoa CKHGD: TS. Trần Thành Nam chia sẻ về "Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và viết tổng quan điểm luận"

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa các Khoa học Giáo dục

Seminar “Liệu pháp nhận thức hành vi và ứng dụng trong trị liệu”